Engineering pedagogy

 Publications:

  • Niiranen, S. (2018). Gender and technology education. In M. J. de Vries (Ed.), Handbook of Technology Education (pp. 875-888). Springer.
  • Niiranen, S. (2016). Increasing girls’ interest in technology education as a way to advance women in technology. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 71. Jyväskylän yliopisto.
  • Niiranen, S., & Hilmola, A. (2016). Female technology education teachers’ experiences of Finnish craft education. Design & Technology Education: An International Journal, 21(2), 41-48.
  • Niiranen, S., & Niiranen, S. T. (2015). Women in technology-oriented fields. Australasian Journal of Technology Education, 2.
  • Virtanen, S., Räikkönen, E., & Ikonen, P. (2015). Gender-based motivational differences in technology education. International Journal of Technology and Design Education, 25(2), 197211.
  • Virtanen, S., & Vario, M. (2015). Enhancing sustainable development in technology education. In M. Chatoney (Ed.), PATT29 conference: Plurality and Complementarity of Approaches in Design and Technology Education (pp. 434440). Marseille: Presses Universitaires de Provence.
  • Virtanen, S., Kokkonen, J. A., & Rautiainen, M. (2014). Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjämäinen toiminta liikuntakasvatuksessa. In J. Seikkula-Leino, A. Tiikkala, & L. Yöntilä (Eds.), Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! : YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta 2010–2014. Turun normaalikoulun julkaisuja, 1/2014 (pp. 211–222). Turun normaalikoulu.
  • Virtanen, S., Koskinen. M, Kukkonen, I., Junell, J., & Laurila, M. (2012). Tämä toimii! -teknologiakilpailu osana Jyväskylän yliopiston luokanopettajankoulutuksen teknologiakasvatuksen pedagogiikkaa. Luokanopettaja, 4, 24–25.
  • Rasinen, A. Virtanen, S. & Ikonen, P. (2012). Determinants of good practices in technology education. In H. Middleton (Ed.), Explorations of best practice in Technology, Design & Engineering Education. Griffith University, Griffith Institute for Educational Research.