Publications

Recent LEAD and CharVEL publications

Pylväs, L., Rintala, H., & Nokelainen, P. (in press). Integration for holistic development of apprentices’ competences in Finland. In S. Choy, G-B. Warvik, V. Lindberg, & I. Berglund (Eds.), Integration of vocational education and training experiences: Purposes, practices and principles. Springer Singapore.

Rintala, H., Pylväs, L., & Nokelainen, P. (2017). Oppisopimusopiskelijan osallisuus työyhteisössä. In A. Toom, M. Rautiainen, & J. Tähtinen (Eds.), Toiveet ja todellisuus. Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa (pp. 317-334). Suomen kasvatustieteellinen seura.

Tengvall, M., Kaarakka, T., Ali-Löytty, S., & Nokelainen, P. (2017). Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa. In Proceedings of the annual FMSERA symposium 2016 (pp. 76-87).

Pylväs, L., & Nokelainen, P. (2017). WorldSkills achievers’ and their co-workers’ and employers’ perceptions of vocational expertise and school-to-work pathways. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 4(2), 95-116.

Pylväs, L., Nokelainen, P., & Rintala, H. (2017). Finnish Apprenticeship Training Stakeholders’ Perceptions of Vocational Expertise and Experiences of Workplace Learning and Guidance. Vocations and Learning.

Nokelainen, P., & Rintala, H. (2017). Ajankohtaista ammattikasvatuksessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(1), 4-8.

Aldahdouh, T., Korhonen, V., & Nokelainen, P. (2017). How does an organisation’s culture relate to professional growth? Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(1), 9-30.

Huhtamäki, E., Holma, H., Nokelainen, P., & Kumpulainen, K. (2017). Otos iloa – Lasten kokemuksia iloa tuottavasta oppimisympäristöstä. Kasvatus, 48(4), 336-352.

Mikkonen, S., Pylväs, L., Rintala, H., Nokelainen, P., & Postareff, L. (2017). Guiding workplace learning in vocational education and training: A literature review. Empirical Research in Vocational Education and Training 9(9).

Nokelainen, P., Nevalainen, T., & Niemi, K. (2017). Mind or machine? Opportunities and limits of automation. In C. Harteis (Ed.), The impact of digitization in the workplace: An educational view (pp. 13-24). Cham: Springer. 

Rintala H., Nokelainen P., & Pylväs L. (2017). Katsaus oppisopimuskoulutukseen instituutiona Saksassa, Englannissa ja Suomessa. Kasvatus 48(2), 128-140.

Salmisto, A., Postareff, L., & Nokelainen, P. (2017). Relationships among Civil Engineering Students’ Approaches to Learning, Perceptions of the Teaching-Learning Environment, and Study Success. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 143(4), [04017010].

Salmisto, A., Postareff, L., & Nokelainen, P. (2016). Relations between civil engineering students’ approaches to learning, perceptions of the development of professional skills and perceived workload. In Proceedings of the 44th Annual Conference of the European Society for Engineering Education SEFI2016, September 2016, Tampere, Finland

Nokelainen, P., Kaisvuo, H., & Pylväs, L. (2016). Self-regulation and competence in work-based learning. In M. Mulder (Ed.), Competence-based Vocational and Professional Education. Bridging the Worlds of Work and Education: Bridging the Worlds of Work and Education (pp. 775-793). Cham: Springer.

Postareff, L., Nokelainen, P., & Lindblom-Ylänne, S. (2016). Exploring students’ approaches to learning with nominal discrete Bayesian methods. Manuscript under preparation.

Koris, R., & Nokelainen, P. (2015). The student-customer orientation questionnaire (SCOQ): application of customer metaphor to higher education. International Journal of Educational Management, 29(1), 115-138.

Salmisto, A., & Nokelainen, P. (2015). Knowledge creation and innovation in civil engineering course for the first-year university students. European Journal of Engineering Education, 40(5), 506-521.

Koris, R., & Nokelainen, P. (2015). The student-customer orientation questionnaire (SCOQ): application of customer metaphor to higher education. International Journal of Educational Management, 29(1), 115-138

Laitinen, E., Nokelainen, P., & Pylväs, L. (2015). Investigation of the Impact of Polytechnic Teachers Living Abroad Experience on Their Self-assessed Cultural Intelligence and its Perceived Importance on Teacher’s Work. Ammattikasvatuksen aikakauskirja [Journal of Professional and Vocational Education], 17(2), 61-81.

Pylväs, L., Nokelainen, P., & Roisko, H. (2015). The Role of Natural Abilities, Intrinsic Characteristics, and Extrinsic Conditions in Air Traffic Controllers’ Vocational Development. Journal of Workplace Learning, 27(3), 241-263.

Rintala, H., Mikkonen, S., Pylväs, L., Nokelainen, P., & Postareff, L. (2015). Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta edistävät ja estävät tekijät [Promoting and hindering factors of workplace learning and guidance]. Ammattikasvatuksen aikakauskirja [Journal of Professional and Vocational Education], 17(4),9–21.

Salmisto, A., & Nokelainen, P. (2015). Knowledge creation and innovation in civil engineering course for the first-year university students. European Journal of Engineering Education, 40(5), 506-521.