Julkaisut

Artikkelit

  • Pylväs, L., Rintala, H., & Nokelainen, P. (in press). Integration for holistic development of apprentices’ competences in Finland. In S. Choy, G-B. Warvik, V. Lindberg, & I. Berglund (Eds.), Integration of vocational education and training experiences: Purposes, practices and principles. Springer Singapore.
  • Lehtonen, E., Rintala, H., Pylväs, L., & Nokelainen, P. (2018). Ammatillisten opettajien näkemyksiä opettajan työssä tarvittavasta kompetenssista ja työelämäyhteistyöstä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(4), 10–26.
  • Rintala, H., Pylväs, L., & Nokelainen, P. (2017). Oppisopimusopiskelijan osallisuus työyhteisössä. Teoksessa A. Toom, M. Rautiainen, & J. Tähtinen (toim.), Toiveet ja todellisuus – kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa (ss. 317–334). Suomen kasvatustieteellinen seura.
  • Pylväs, L., Nokelainen P., Rintala, H., (2017). Finnish apprenticeship training stakeholders’ perceptions of vocational expertise and experiences of workplace learning and guidance. Vocations and Learning. https://doi.org/10.1007/s12186-017-9189-4
  • Pylväs, L. & Nokelainen, P. (2017). Finnish WorldSkills achievers’ vocational talent development and school-to-work pathways. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 4(2), 95–116. https://doi.org/10.13152/IJRVET.4.2.1
  • Rintala H., Nokelainen P., Pylväs L. (2017). Katsaus oppisopimuskoulutukseen instituutiona Saksassa, Englannissa ja Suomessa. Kasvatus, 48(2), 128–140.
  • Mikkonen, S., Pylväs, L., Rintala, H., Nokelainen, P., & Postareff, L. (2017). Guiding workplace learning in vocational education and training: A literature review. Empirical Research in Vocational Education and Training, 9(9). https://doi.org/10.1186/s40461-017-0053-4
  • Rintala, H., Mikkonen, S., Pylväs, L., Nokelainen, P., & Postareff, L. (2015). Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta edistävät ja estävät tekijät. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 17(4),9–21.

Väitöskirjat

  • Pylväs, L. (2018). Development of vocational expertise and excellence in formal and informal learning environments. Väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis 2353. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0664-9

Opinnäytetyöt

Muut julkaisut