Tutkimushankkeiden osa-alueet

Next Move 2 (NeMo2) – Ammatillinen asiantuntijuus, työelämäosaaminen ja työpaikka oppimisympäristönä oppisopimuskoulutuksessa, 2017-2019

 1. Ammatillinen opettaja ja työelämäosaaminen
 • Oppilaitosten ja työpaikkojen tuottamien taitojen integroituminen ammatilliseksi osaamiseksi
 • Opettajien monikulttuuriset kompetenssit
 1. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogiikka
 • Työpaikkojen pedagogiset käytänteet
 • Työpaikkojen tukeminen oppimisympäristöinä
 1. Opiskelijan itsesäätelyvalmiudet ammatillisen osaamisen kehittymisessä
 • Itsesäätelyvalmiuksien kehittyminen oppisopimuskoulutuksessa
 • Yleisten työelämävalmiuksien tukeminen

Next Move (NeMo) – Oppisopimuskoulutus ja muuttuvat ammattitaitovaatimukset, 2014-2017

 1. Oppisopimuskoulutusjärjestelmä
 • Suomen järjestelmä
 • Tuettu oppisopimuskoulutus
 • Kansainvälinen tarkastelu)
 1. Ammatillinen osaaminen ja kehittyminen
 • Ammatti- ja huippuosaajien ominaisuudet
 • Ammatillisen huippuosaamisen kehittyminen
 • Urapolku koulutuksesta työelämään
 • Kansainvälinen osaaminen
 1. Työpaikka oppimisympäristönä
 • Työympäristön vaikutus ammatillisen osaamisen kehittymiseen
 • Opiskelijan ja työpaikan yhteensopivuus

MAE Mentoring in Apprenticeship Education – Ohjaus oppisopimuskoulutuksessa, 2015-2017

 1. Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ohjaus
 • Työyhteisön merkitys
 • Ohjaussuhde ja ohjausvalmiudet
 • Ohjausmenetelmät
 • Koulutusohjelman rakenne
 1. Oppisopimusprosessin ohjaaminen koulutustarkastajan haasteena (Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, KT Pirjo Kolari)